Đồng hồ đo nước sinh hoạt chuyên gắn cho các chung cư, phòng trọ và dân sinh

Các sản phẩm đồng hồ đo nước sinh hoạt chủ yếu là phục vụ nhu cầu nước sạch của người dân và được sử dụng chủ yếu ở các lĩnh vực sau. Đồng hồ đo nước sinh hoạt dùng cho nhà trọ ,nhà cho thuê , đồng hồ đo nước sinh hoạt dùng cho chung cư cao cấp ,dự án cấp nước sạch . Dù là mục đích gì thì các sản phẩm đồng hồ đo nước sinh hoạt cũng có chung là size nhỏ và dễ thay thay thế .